قوانین و مقرراتی که قبل از ثبت‌نام باید بدانید.

لطفا قبل از ثبت‌نام قوانین آکادمی بزرگی را به طور کامل مطالعه فرمایید.

لطفا به این موارد دقت کنید:

۱- هنرجوی عزیز بعداز واریز وجه و عضو شدن در پیج یا گروه رفع اشکال با هردلیل موجه یا غیرموجه انصراف پذیرفته نمی‌شود

 ۲-دوره ها مخصوصا دوره های غیرحضوری در هیچ‌کجا شهریه را اقساط نمی‌پذیرند ولی ما برای سهولت در پرداخت شهریه را بصورت اقساط دریافت می‌کنیم
بنابراین محبت کنید برنامه ریزی کنید و این مبلغ را سر وقت خود واریز کنید.
درغیر این صورت از حضور شما در گروه رفع اشکال معذوریم و از گروه حذف می‌شوید.

۳-زمان رفع اشکال در دوره تا یک ماه پس از پایان دوره بصورت روزانه ادامه دارد لطفا از این زمان نهایت استفاده را کنید و حتی اگر از دوره کمی عقبتر هستید با مسئول رفع اشکال صحبت کنید و رفع اشکال خودتونو حتما انجام بدید

۴-بعد از اتمام دوره ی رفع اشکال ، رفع اشکال هنرجو امکان پذیر نیست و هنرجو‌ میتواند ماهانه با پرداخت مبلغ بصورت شخصی رفع اشکال شود.

۵- گروه های رفع اشکال مجزا از هم هستند و به هیچ عنوان جابه جایی از گروهی به گروه دیگر یا گروه کلاسی جدیدتر امکان پذیر نیست.